top of page

AVÍS LEGAL

 

Digitalhits.cat, d'ara endavant el lloc web o web, en compliment del deure d'informació estipulat a l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol

de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

El titular del lloc Web i Responsable del Tractament és Digital Hits FM:

·       Correu electrònic: info@digitalhits.cat

·       Telèfon: 937 27 80 30

Aquests Avisos Legals regulen les condicions d’ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc totes les que accedeixin a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l’acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, inclosos (a títol enunciatiu) textos, imatges, arxius d’audio, software, marques, logotips, combinacions de colors, serveis, programes, dades, estructura i disseny, pertanyen a Digital Hits FM o a tercers que n’han autoritzat l’ús. De manera general en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones– incloses les compilacions o “press clipping” que no s’hagin concertat contractualment amb el Digital Hits FM, així com qualsevol transformació o alteració. En el cas que Digital Hits FM autoritzi la utilització d’alguns d’aquests elements s’haurà d’esmentar expressament la propietat del Digital Hits FM que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (emmarcament o framing). En el cas que es creïn enllaços d’hipertext a alguna de les pàgines propietat de Digital Hits FM l’usuari haurà de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador.

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Digital Hits FM fa avinent que les dades de caràcter personal que les persones usuàries aportin voluntàriament per mitjà dels formularis inclosos en aquest lloc passaran a formar d’un fitxer de titularitat de Digital Hits FM. No seran cedides a altres empreses o persones sense el consentiment del titular.

En conseqüència, Digital Hits FM. enten que, amb el lliurament de les seves dades personals, la persona usuària n’autoritza el tractament i la comunicació a les empreses del Grup de Comunicació al qual pertany Digital Hits FM, en la mesura que sigui necessari per a l’oferiment de serveis a l’usuari o en benefici i interès seu.

Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d’haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat.

Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades facilitades, els seus titulars podran adreçar-se per qualsevol mitjà a Digital Hits FM.

3. ÚS CORRECTE DEL WEB

La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d’acord amb la llei i amb el que estableixen aquests Avisos Legals. No modificarà ni provocarà danys de cap tipus a les dades, els programes o els documents del web, ni introduirà cap classe de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

Aquest web permet als usuaris aportar informació i expressar la seva opinió. En tots els casos és condició prèvia que els usuaris que facin us d’aquesta possibilitat es donin d’alta en el registre del web aportant les seves dades personals verídiques. Aquestes dades s’incorporaran a un fitxer creat per Digital Hits FM i seran tractades d’acord amb la normativa d’aplicació. L’usuari es compromet a no difondre continguts antidemocràtics, racistes, xenòfobs, pornogràfics, d’exaltació de la violència o que atemptin contra els drets reconeguts i protegits per les lleis.

La persona usuària es compromet a mantenir en secret l’identificador i/o contrasenya que li faciliti Digital Hits FM per poder accedir als serveis restringits del web, el qual s’haurà d’utilitzar de manera estrictament personal i, en conseqüència, no podrà ser cedit a tercers.

Digital Hits FM queda eximit de qualsevol responsabilitat que pogués comportar l’ús indegut d’aquests identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats, responsabilitat que seria assumida per la persona usuària que no hagués complert amb les seves obligacions.

Digital Hits FM., es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als canals de participació del web, sense avís previ, a la persona usuària que incompleixi les normes incloses en aquests Avisos Legals.

4. RESPONSABILITATS SOBRE ELS CONTINGUTS I ÚS

Tot i que Digital Hits FM. posa tots els mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei periodístic i tècnic, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. En tot cas, Digital Hits FM. no es fa responsable d’aquells continguts procedents de persones, empreses o entitats alienes.

Digital Hits FM no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Digital Hits FM. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Digital Hits FM., es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns en el web, suspenent-ne temporalment l’accés per fer les tasques de millora i manteniment convenients.

Digital Hits FM declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats al web. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

Digital Hits FM informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web digitalhits.cat. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat. No obstant Digital Hits FM aconsella que no els desactivi per tal de poder adaptar millor els continguts als interessos de cada usuari. Digital Hits FM, informa que en cas de desactivació de les cookies podrien produir-se problemes en el correcte funcionament del lloc. La presència d’anunciants al lloc web pot comportar la utilització de cookies pròpies d’aquests anunciants. El Digital Hits FM aconsella, en aquest sentit, revisar periòdicament les cookies que tingui instal·lades i que procedeixi a suprimir les que consideri innecessàries. Si busca més informació sobre les cookies pot llegir la política de cookies.

5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d’aquests Avisos Legals. Els conflictes derivats de l’ús d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Tarragona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

bottom of page